Bảng từ Hàn Quốc 0.8x1.2m

Liên hệ

Mặt bảng Hàn Quốc có ô ly chìm 4cm, viết không bị lem, dễ xóa, có thể dùng nam châm, điều chỉnh độ cao dễ dàng.

Số lượng :
Facebook Chat