Mới

Tấm lót cắt giấy Suremark SQ 8823 Cutting Mat


Tấm lót cắt SQ-8823: A3 kích thước (450 X 300 X 3 mm)

Ngoài ra còn cótấm lót cắt A1, A2 với các kích thước

SQ-8821: A1 (900 X 600 X 3 mm)
SQ-8822: A2 (600 X 450 X 3 mm)

215,000 

Qty:
Danh mục:

Tấm lót cắt SQ-8823: A3 kích thước (450 X 300 X 3 mm)

Ngoài ra còn cótấm lót cắt A1, A2 với các kích thước

SQ-8821: A1 (900 X 600 X 3 mm)
SQ-8822: A2 (600 X 450 X 3 mm)

Tấm lót cắt SQ-8823: A3 kích thước (450 X 300 X 3 mm)

Ngoài ra còn cótấm lót cắt A1, A2 với các kích thước

SQ-8821: A1 (900 X 600 X 3 mm)
SQ-8822: A2 (600 X 450 X 3 mm)

Sản phẩm khác

Call Now Button