Portable Magnetic Flip Chart Board STz


Portable Magnetic Flip Chart Board – Bảng Flipchart khung nhôm cao cấp, kẹp giấy rất chắc chắn, chân rút dễ điều chỉnh độ cao, di chuyển thuận tiện, dùng thuyết trình, hội họp, hội nghị. Kích thước mặt bảng: 70 x 96cm, chiều cao tối đa190cm.


3,800,000 

Qty:

Portable Magnetic Flip Chart Board – Bảng Flipchart khung nhôm cao cấp, kẹp giấy rất chắc chắn, chân rút dễ điều chỉnh độ cao, di chuyển thuận tiện, dùng thuyết trình, hội họp, hội nghị. Kích thước mặt bảng: 70 x 96cm, chiều cao tối đa190cm.

Portable Magnetic Flip Chart Board – Bảng Flipchart khung nhôm cao cấp, kẹp giấy rất chắc chắn, chân rút dễ điều chỉnh độ cao, di chuyển thuận tiện, dùng thuyết trình, hội họp, hội nghị. Kích thước mặt bảng: 70 x 96cm, chiều cao tối đa190cm.

Sản phẩm khác

Call Now Button