Giấy than cuộn Kokusai


Giấy than cuộn Kokusai Carbon Paper, kích thước: 855mm, trọng lượng cuộn 5kg. Made in ThaiLand.


1,550,000 

Qty:
Danh mục:

Giấy than cuộn Kokusai Carbon Paper, kích thước: 855mm, trọng lượng cuộn 5kg. Made in ThaiLand.

Giấy than cuộn Kokusai Carbon Paper, kích thước: 855mm, trọng lượng cuộn 5kg. Made in ThaiLand.

Sản phẩm khác

Call Now Button