Giấy cuộn


Liên hệ

Danh mục:

Giấy cuộn in nhiệt – in bill, giấy máy cộng, giấy dùng cho máy tính tiền – máy ATM – Thermal Faxsimile Paper … Kích thước 57mm, 75mm, 80mm….

Sản phẩm khác

Call Now Button