Cặp 12 ngăn 5558


Cặp 12 ngăn Deli 5558. Bên trong chia làm 12 ngăn giúp bạn phân lọai hồ sơ thuận tiện hơn.


53,000 

Qty:

Cặp 12 ngăn Deli 5558. Bên trong chia làm 12 ngăn giúp bạn phân lọai hồ sơ thuận tiện hơn.

Cặp 12 ngăn Deli 5558. Bên trong chia làm 12 ngăn giúp bạn phân lọai hồ sơ thuận tiện hơn.

Sản phẩm khác