Máy bấm kim

Bấm 3 Max HD-50

125,000 

125,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Bấm kim 10 Max

27,000 

27,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Bấm kim 10 Plus

27,000 

27,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Mới
Bấm kim 3 SDI

60,000 

60,000 

  • Tình trạng: còn hàng

23,000 

  • Tình trạng: còn hàng

155,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Mới
Gỡ kim Deli 0232

10,000 

10,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Mới

30,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Mới

415,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Mới

285,000 

  • Tình trạng: còn hàng