Cặp nhiều ngăn, cặp 6 -12 ngăn

65,000 

  • Tình trạng: còn hàng

45,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Cặp 6 ngăn D202

40,000 

40,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Cặp 13 ngăn Deli 5876

Cặp 13 ngăn Deli 5876. Bên trong chia làm 13 ngăn giúp bạn phân lọai hồ sơ thuận tiện hơn.

Xem thêm

80,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Cặp 12 ngăn 5558

53,000 

Cặp 12 ngăn 5558

Cặp 12 ngăn Deli 5558. Bên trong chia làm 12 ngăn giúp bạn phân lọai hồ sơ thuận tiện hơn.

Xem thêm

53,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Cặp 12 ngăn 5557

65,000 

65,000 

  • Tình trạng: còn hàng
Cặp 12 ngăn 5556

68,000 

Cặp 12 ngăn 5556

Cặp 12 ngăn Deli 555 có quai giúp bạn phân loại hồ sơ và xách theo dễ dàng hơn.

Xem thêm

68,000 

  • Tình trạng: còn hàng